De coöperatie Pesse Energie Neutraal U.A. is actief met energiebesparing en -opwekking in Pesse en omgeving. Onze ambitie is dat Pesse, Fluitenberg, Stuifzand, Nuil en Eursinge in 2030 energieneutraal zijn en/of dat in ieder geval de woonlasten zijn verlaagd en dat wij als dorpsbewoners een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons stukje aarde.

Elektriciteit is gemakkelijk te vergroenen en duurzaam op te wekken, zowel individueel als collectief. Doordat de prijs van gas sterk zal stijgen en die van stroom zal afnemen – door landelijk beleid en sentiment – lijkt het erop dat elektrische toepassingen gastoepassingen gaan verdringen. Het landelijk beleid is er op gericht om het gasverbruik te verminderen en het elektriciteitsverbruik te stimuleren. Dit heeft als uiteindelijke doel om een reductie van 55% CO2 in 2030 te halen. Ook mobiliteit zal meer en meer elektrisch worden de komende jaren. Elektrificatie van de energievoorziening en duurzame lokale opwek van elektriciteit lijkt dan ook de meeste potentie te hebben om kosten in de toekomst te verminderen en de energievoorziening lokaal te vergroenen.

Ik wil 4x per jaar de nieuwsbrief ontvangen